Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane jest zjawiskiem będącym kombinacją trzech procesów:

  1. promieniowania
  2. przewodzenia
  3. konwekcji

W tradycyjnych materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku, możliwe jest ograniczenie jedynie zjawiska przewodzenia ciepła. Badania wykazują, że tylko w 25% ma ono wpływ na straty energii cieplnej. Zasadnicza natomiast rolę odgrywa tutaj promieniowanie podczerwone, które powoduje straty na poziomie aż 75%.
Wykorzystując te wiedzę, tak skonstruowano poszczególne warstwy izolacji ISOBOOSTER aby zablokować 97% tego promieniowania.
Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu folii aluminiowej o precyzyjnie określonych parametrach fizycznych i chemicznych. Jednak warunkiem koniecznym do uzyskania optymalnego wykorzystania odbicia promieniowania podczerwonego, było zapewnienie po obu stronach foli, obecności stacjonarnej warstwy powietrza.
Poduszki powietrzne powodują, iż promieniowanie odbite od aluminium zamieniane jest w energię cieplną, która przekazywana jest do źródła.
Poprzez zwielokrotnienie zastosowanych w ISOBOOSTER warstw (poduszka - powietrzna - aluminium - poduszka powietrzna) powodujemy, że proces ten jest stale powtarzany, a straty ciepła są w znacznym stopniu zminimalizowane.
Nie istnieje w tej chwili na rynku izolacji termicznych produkt, który by w takim stopniu jak ISOBOOSTER wykorzystywał to innowacyjne rozwiązanie.

img 1359026714 

Zadzwoń już dziś 501 292 044 udzielimy wszelkich porad.