Parametry techniczne mat ISOBOOSTER , zostały obliczone i przetestowane w sposób niezależny przez holenderski instytut TNO Quality ServicesB.V.
Badanie wykonano "metodą domków " ( in situ).

 Produkt R
(m2*K/W)
λ
(W/m*K) 
 U
(W/m2*K)
GrubośćCiężar
 ISOBOOSTER - T2  3,4 0,0118 0,29 40 mm 600g/m2
 ISOBOOSTER - T1  2,4 0,0100 0,42 24 mm 350g/m2

W wypadku ISOBOOSTER ze względu na niejednorodność materiałową produktu, trudno jest określić współczynnik przewodzenia ciepła λ. Dla celów porównawczych jednak, podajemy ten parametr jako wypadkową z uzyskanej w badaniach wartości oporu cieplnego i przekroju poprzecznego.

Z powyższych danych wynika, że dla uzyskania podobnych wartości oporu cieplnego, stosując jako izolację tradycyjne materiały izolacyjne (λ=0.038 W/(m*K) należałoby zastosować odpowiednio:

  • dla ISOBOOSTER-T2 – ok. 13 cm przeciętnego materiału izolacyjnego
  • dla ISOBOOSTER-T1 – ok. 9 cm przeciętnego materiału izolacyjnego

Na wykresie poniżej pokazano różnice pomiedzy konstrukcją ściany szczelinowej z zastosowaniem jednostronnego odbicia folii aluminiowej (97%) i scianą bez zastosowania technologii użytej w ISOBOOSTER.

produkt2

Dla potrzeb dopuszczenia naszych produktów do obrotu na terenie Polski (uzyskania Aprobaty Technicznej), wykonano także badania w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

Ze względu na brak europejskich norm określających sposób testowania termoizolacji refleksyjnych, badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, metodami przewidzianymi dla izolacji tradycyjnych, ograniczających przewodzenie ciepła (badanie aparatem hot plate).

Przy zastosowaniu takiego sposobu, uzyskano wartości współczynnika oporu cieplnego R odpowiednio: dla ISOBOOSTER T2 – 1,45 (m *K/W), a dla ISOBOOSTER T1 - 1,15 (m *K/W).

 

Zadzwoń już dziś 501 292 044 udzielimy wszelkich porad.