Obliczona wartość parametru R

  • Parametry izolacyjne produktów ISOBOOSTER obliczone i przetestowane zostały w sposób niezależny, zgodnie z obowiązującymi założeniami normy EN ISO 6946.

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej

ITB normal

  • NR AT-15-8392/2010 - wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

Atest higieniczny

  • HK/B/0064/01/2010 - produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy stosowaniu w budownictwie jako izolacja termiczna do dociepleń ścian i dachów

img 1458218332

Zadzwoń już dziś 501 292 044 udzielimy wszelkich porad.