Czym jest ISOBOOSTER?

ISOBOOSTERŸ TO DOSKONAŁE I NIEZAWODNE IZOLACJE TERMICZNE, KTÓRYCH TWÓRCAMI SĄ HOLENDERSCY NAUKOWCY.

ISOBOOSTERŸŸ jest owocem wieloletnich badań, które doprowadziły do powstania produktu mającego wszechstronne zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale także w wielu innych sektorach gospodarki.

ISOBOOSTERŸ jest materiałem, którego odporność na warunki wilgotnościowe sprawia, że przede wszystkim stosowany jest do ocieplania poddaszy, dachów czy ścian budynków szkieletowych. Parametry termoizolacyjne tak docieplonych przegród, w żaden sposób nie pogarszają się wraz z upływem czasu, jak ma to miejsce przy tradycyjnych ociepleniach.

produkt1

Isobooster T1 - 6 warstw foli PE i 4 ekrany wysokorefleksyjne
Isobooster T2 - 10 warstw foli PE i 4 ekrany wysokorefleksyjne

 

Technologia i zasada działania

Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane jest zjawiskiem będącym kombinacją trzech procesów:

  1. promieniowania
  2. przewodzenia
  3. konwekcji

W tradycyjnych materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku, możliwe jest ograniczenie jedynie zjawiska przewodzenia ciepła. Badania wykazują, że tylko w 25% ma ono wpływ na straty energii cieplnej. Zasadnicza natomiast rolę odgrywa tutaj promieniowanie podczerwone, które powoduje straty na poziomie aż 75%.
Wykorzystując te wiedzę, tak skonstruowano poszczególne warstwy izolacji ISOBOOSTER aby zablokować 97% tego promieniowania.
Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu folii aluminiowej o precyzyjnie określonych parametrach fizycznych i chemicznych. Jednak warunkiem koniecznym do uzyskania optymalnego wykorzystania odbicia promieniowania podczerwonego, było zapewnienie po obu stronach foli, obecności stacjonarnej warstwy powietrza.
Poduszki powietrzne powodują, iż promieniowanie odbite od aluminium zamieniane jest w energię cieplną, która przekazywana jest do źródła.
Poprzez zwielokrotnienie zastosowanych w ISOBOOSTER warstw (poduszka - powietrzna - aluminium - poduszka powietrzna) powodujemy, że proces ten jest stale powtarzany, a straty ciepła są w znacznym stopniu zminimalizowane.
Nie istnieje w tej chwili na rynku izolacji termicznych produkt, który by w takim stopniu jak ISOBOOSTER wykorzystywał to innowacyjne rozwiązanie.

 

PARAMETRY ISOBOOSTER

Parametry techniczne mat ISOBOOSTER , zostały obliczone i przetestowane w sposób niezależny przez holenderski instytut TNO Quality ServicesB.V.
Badanie wykonano "metodą domków " ( in situ).

 Produkt  R
(m2*K/W)
λ
(W/m*K) 
 U
(W/m2*K)
Grubość Ciężar
 ISOBOOSTERŸ - T2  3,4 0,0118 0,29 40 mm 600g/m2
 ISOBOOSTERŸ - T1  2,4 0,0100 0,42 24 mm 350g/m2

W wypadku ISOBOOSTERŸ ze względu na niejednorodność materiałową produktu, trudno jest określić współczynnik przewodzenia ciepła λ. Dla celów porównawczych jednak, podajemy ten parametr jako wypadkową z uzyskanej w badaniach wartości oporu cieplnego i przekroju poprzecznego.

Z powyższych danych wynika, że dla uzyskania podobnych wartości oporu cieplnego, stosując jako izolację tradycyjne materiały izolacyjne (λ=0.038 W/(m*K) należałoby zastosować odpowiednio:

  • dla ISOBOOSTERŸ-T2 – ok. 13 cm przeciętnego materiału izolacyjnego
  • dla ISOBOOSTERŸ-T1 – ok. 9 cm przeciętnego materiału izolacyjnego

Na wykresie poniżej pokazano różnice pomiedzy konstrukcją ściany szczelinowej z zastosowaniem jednostronnego odbicia folii aluminiowej (97%) i scianą bez zastosowania technologii użytej w ISOBOOSTERŸ.

produkt2

Dla potrzeb dopuszczenia naszych produktów do obrotu na terenie Polski (uzyskania Aprobaty Technicznej), wykonano także badania w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

Ze względu na brak europejskich norm określających sposób testowania termoizolacji refleksyjnych, badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, metodami przewidzianymi dla izolacji tradycyjnych, ograniczających przewodzenie ciepła (badanie aparatem hot plate).

Przy zastosowaniu takiego sposobu, uzyskano wartości współczynnika oporu cieplnego R odpowiednio: dla ISOBOOSTER ŸT2 – 1,45 (m *K/W), a dla ISOBOOSTER ŸT1 - 1,15 (m *K/W).

 

ZALETY ISOBOOSTER

Maty ISOBOOSTER to znakomita alternatywa dla tradycyjnych materiałów takich jak np. wełna.
W przeciwieństwie do niej ISOBOOSTER nie traci swoich właściwości izolacyjnych wraz z upływem lat, ponieważ jest całkowicie odporny na wilgoć.
Jest to materiał lekki i dzięki swej elastyczności i podatności na kształtowanie znakomicie upraszcza montaż w miejscach trudnodostępnych, a co za tym idzie nie występują mostki termiczne.
Przeprowadzone badania dowiodły, iż trwałość izolacji ISOBOOSTER wynosi co najmniej 70 lat przy temperaturze 20° C.
Mały ciężar, a więc dużo mniejsze obciążenie konstrukcji, co jest szczególnie ważne przy ocieplaniu poddaszy.
Nie ma konieczności stosowania dodatkowych folii paro- i wiatroizolacyjnych.
Możliwość zastosowań modułowych w celu dodatkowego polepszenia parametrów izolacyjnych.
Nie ma żadnych przeciwwskazań w jednoczesnym stosowaniu z innymi materiałami izolacyjnymi (łatwość wykorzystania w termomodernizacji).

Parametry / warunki montażu  ISOBOOSTER  TRADYCYJNY MATERIAŁ IZOLACYJNY
1. Zajmowana przestrzeń docieplenia mała ponad dwukrotnie większa
2. Ciężar objętościowy (kg/m3) 14 20-180
3. Higroskopijność i nasiąkliwość brak wysoka
4. Komfort montażu wysoki uciążliwe pylenie, obsypywanie
5. Stopień trudności montażu "wybacza błędy" wymagana szczególna staranność
6. Dodatkowe folie i membrany nie koniecznie
7. Zdolność pochłaniania dźwięków wysoka zależna od materiału

 

MONTAŻ

Montaż mat jest niespotykanie łatwy - podstawowe narzędzia to nożyce lub nóż, taśma uszczelniająca i zszywacz ( taker).
Komfort montażu jest bardzo duży ,bo maty nie uczulają ,nie podrażniają.
Należy pamiętać o zachowaniu 2 cm szczelin powietrznych by zapewnić właściwe parametry odbicia promieniowania cieplnego.
Poniżej przedstawiamy filmy instruktażowe .
http://www.youtube.com/watch?v=mvsogplkE8M

Zaleca się stosowanie wieszaków typu ES aby uniknąć przecinania mat.
http://www.youtube.com/watch?v=wkR8Z8cruos

Montaż mat wokół okna dachowego :
http://www.youtube.com/watch?v=vY5j1zcK4F8

Kilka rysunków konstrukcyjnych przedstawiające przykładowe kombinacje w jakich mogą być zastosowane maty ISOBOOSTER.

montaz01 montaz02 montaz03

montaz04 montaz05 montaz06

montaz07 montaz08 montaz09

montaz10 montaz11

 

CERTYFIKATY i BADANIA

Obliczona wartość parametru R

  • Parametry izolacyjne produktów ISOBOOSTERŸ obliczone i przetestowane zostały w sposób niezależny, zgodnie z obowiązującymi założeniami normy EN ISO 6946.

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej

  • NR AT-15-8392/2010 - wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

Atest higieniczny

  • HK/B/0064/01/2010 - produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy stosowaniu w budownictwie jako izolacja termiczna do dociepleń ścian i dachów

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień

  • ISOBOOSTERŸ T1 - B-s1, d0 - PN-EN 13501-1:2008
  • ISOBOOSTERŸ T2 - E - PN-EN 13501-1:2008

klasyfikacja dotyczy układu: mata ISOBOOSTERŸ przykryta płytą gipsowo-kartonową o grubości 9,5 mm na podkładzie niepalnym klasy A1 lub A2 reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008

Solidnie i profesjonalnie

Rzetelność i dokładność

Precyzyjny pomiar i montaż

Fachowe doradztwo

Uczciwie, w przystępnej cenie

Dotrzymujemy terminów

Wysoka jakość materiałów

Pełne zadowolenie naszych klientów